2.06.20

VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

 

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord siit

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus Arno keskkonnas
 

Täiendavate küsimuste korral lasteaia järjekorra osas palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonda telefonil +372 5551 0516 või e-posti teel: Reelika.Lohmus@harku.ee

VABAD KOHAD: 

Lasteaiakoha taotlemine Arno keskkonnas https://piksel.ee/arno/harku/ 1. veebruar - 1. märts

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg 15. juuni
Rühmade komplekteerimise tähtaeg 20. juuni

Lasteaia KOHATASU siit

Avaldus lapse lasteaiast VÄLJAARVAMISE kohta