13.03.22

RANNAMÕISA LASTEAIA TÖÖTAJATENA……

… oleme avatud ja ausad oma mõtetes, tegudes ja suhetes

ausus                    avatus                 

usaldus         

hoolimine

… võtame "vigu" kui võimalust areneda

julgus              

vastutuse võtmine

vastutuse andmine

… arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine kokkulepetest ja tähtaegadest

kohusetundlikkus

koostöö

… hoolime endast ja panustame maksimaalselt

võimetekohaselt

                            rahulolu                                   kirg                                           

…on meie ennast ja teisi austav käitumine  eeskujuks lastele, peredele ja kolleegidele

tasakaalukus                viisakus       

… kuulates kuulame ja vaadates näeme, järelikult mõistame ,

et erisus on väärtus ja võimalus

mõistmine     

empaatia           

sallivus

…toetume laste arengutingimuste loomisel toimivale meeskonnatööle

positiivsus      

arvestav             

kaasav       

tugevustele toetuv

… anname oma innukuse ja rõõmu igast päevast edasi lastele, peredele ja kolleegidele

rõõmsameelsus           sõbralikkus  

heatahtlikkus

…. suhtume kasvamisse ja õppimisse kui loovasse, arenevasse ja arengut pakkuvasse protsessi

loovus                                   usaldus     

paindlikkus

 kohanemisvõimelisus uuendustele avatus

 

Toimetaja: MARGIT TOOMLAID