« Tagasi

LAHTISTE USTE PÄEV UUTELE PEREDELE

Uutele peredele tutvustame lasteaeda 3.veebruaril kell 17.00-18.00

Tutvumisõhtul saab lasteaedadega sina peale

Alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik esitada taotlusi lasteaiakoha saamiseks. Ka lasteaiakohtade taotlused tuleb alates sellest aastast esitada ARNO keskkonnas. Lasteaiakohtade jaotamisel lähtutakse Harku vallas sarnaselt koolikohtade jagamisega prioriteetidest, milleks on vanus, kaugus lasteasutusest ning õdede ja vendade käimine samas lasteasutuses. Vallavalitsus tagab esmajärjekorras lasteaiakohad algava õppeaasta 1. oktoobriks kolmeaastaseks saanud lastele, seejärel õppeaasta 1. oktoobriks vähemalt nelja-aastaseks saanud lastele ning õppeaasta 1. oktoobriks pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele. Sel aastal on võimalus jaanuaris ja veebruaris tutvuda oma kodulähedase lasteaiaga kõigil vanematel. Selle tarbeks toimuvad lasteaedades tutvumisõhtud, mille raames on vanematel võimalik näha enda kodu lähedase lasteaia ruume ning vajadusel küsida küsimusi lasteaiatee alustamise kohta. Käesolevas lehes on välja toodud nelja Harku valla lasteaia tutvustused. Järgmiste lasteaedadega on võimalus tutvust teha 29. jaanuaril ilmuvas Harku Valla Teatajas.
 
Lisainfo kohtade taotlemise kohta: www.harku.ee/koolid ja www.harku.ee/lasteaiad