Rannamõisa Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2010 aastast.

Rannamõisa Lasteaia kogu õppe- ja kasvatustegevust läbivad  tervisedenduse põhimõtted, mis toetuvad nn „kolmele vaalale": tervislik toitumine, aktiivne liikumine vabas õhus ja vaimne tervis. Alates 2010 aastast, mil liitusime TEL võrgustikuga, oleme neid kolme suunda teadlikult järginud, arendanud ja kujundanud nende põhjal välja jätkusuutliku elustiili, mis iseloomustab kõiki meie maja tegevusi ning personali, laste ja perede hoiakuid. 

1.      TERVISLIK TOITUMINE.

Ökoloogiliselt puhas toit, mille kasvatamisel ja valmistamisel löövad lapsed ise kaasa

·         Viisime läbi kaks koolitust (lektor toitumisspetsialist dr.Ülle Hõbemägi), et tõsta personali ja perede teadlikust tänapäeva seisukohtadest toitumise alal

·         Muutsime oluliselt toidukordade jaotust (dessert õhtuks, oote asemel toidukord)

·         Võtsime osaliselt kasutusele mahe tooraine (teravili, teed, juurvili)

·         Vähendasime oluliselt piima, suhkru ja soola kasutamist

·         Lõpetasime nisu kasutamise ja asendasime teiste erinevate teraviljadega

·         Lasteaial on valmisolek ja võimekus pakkuda toitu ka eri menüüd vajavatele lastele, allergikutele, lastele kellel on toidu talumatus

·         Oleme ühinenud PRIA piima ja puu-juurvilja programmiga

·         Kaasame ka lapsed ning vanemad toidu valmistamise protsessi (laste salati ja smuutide hommik, emmede desserdi konkurss naistepäeval, leiva küpsetamised, vanemate kokkamise päevad)

·         Kaasame lapsed ka toidu kasvatamise protsessi: kurgi, laukude, võrsete kasvatamine, idude ajatamine…)

·         Lapsevanemad on lasteaia toitlustamise hinnanud kõrge, 4, 7 palliga (rahulolu uuring 2015)

·         Valmis on saanud vanemate soovil koostatud raamat, mis kajastab kogu laste söömise harjumuste kujundamist kuni lemmikretseptideni.

Nende tegevuste tulemusel söövad lapsed isuga peaaegu kõike, on julged proovima uusi maitseid ja on väga teadlikud, mis on tervislik toit ning suudavad ja tahavad õigeid valikuid teha

 

2.      AKTIIVNE LIIKUMINE VABAS ÕHUS.

Elu vabas õhus ei ole meil ühekordne kampaania vaid jätkusuutlik elustiil. Meie lapsed õpivad, söövad ja vahel ka magavad õues.

·         Vähemalt üks planeeritud liikumise tegevus nädalas toimub õues (metsas, mere ääres, lasteaia õuel)

·         Planeeritud liikumistegevus toimub E.Idla loomuliku liikumise metoodika alusel. Võistlusmoment tuleb sisse alles koolieelikutele.

·         Lapsed saavad süvendatult tegeleda orienteerumisega  Rootsi ja Eesti Orienteerumisliidu "rohelise taseme" järgi (orieteerumisliidu ja Trialtonklubi abil). Ka vanematele pakutavad sportlikud ettevõtmised on orienteerumised (pime orienteerumine isadele novembris ja pere orienteerumine metsas 1.juunil)

·         Lumeperioodil saavad vanemad rühmad spetsiaalset suusatamise treeninguid treeneri juhendamisel. Võimalusel ka mäest laskumist Nõmme suusapargis.

·         Liikumistundides kasutatakse kepikõnni algõpet suusatamisele ettevalmistava tegevusena. Kevadel teeme 5 km pikkuse kepikõnnimatka koos vanavanematega

·         Regulaarselt toimuvad erikategooria matkad iga ilmaga kas jalgsi, ratastel, suuskadega või kõnnikeppidega

·         Lasteaia õuealal on 8 rajaga seiklusrada, mis arendab mitmekülgselt laste kehalist võimekust

·         Soojal ajal on lasteaia õuel basseinid

·         Lapsevanemad on lasteaia tervis edendavat tegevust hinnanud kõrge, 4, 9 palliga (rahulolu uuring 2015)

·         Haiguspäevade statistika näitab aasta aastalt vähenemist. 2012 aastal oli haiguspäevi 7,4%, 2013 aastal 6,8%, 2014 aastal 6,8% ja 2015 6,7%

3.      VAIMNE TERVIS.

Tegeleme süstemaatiliselt laste vaimse tervise toetamise, tugevdamisega ja tervislike   harjumuste kujundamisega.

·         Eneseregulatsiooni harjutused on saanud igapäevaseks nii laste kui personali hulgas. Väärtustame õpetaja eneseregulatsiooni oskust kui olulist oskust hooliva keskkonna loomiseks

·         Oleme „Vaikuse minutite" pilootlasteaed. Oleme läbinud Vaikuse minutite baaskoolitused ja jätkukoolitused koos lastevanematega ja rakendame eneseregulatsiooni harjutusi ja võtteid igapäevaselt. Tänaseks on vanemad lapsed suutelised nende abil oma emotsioone juba ise juhtima. Pakume VM koolitusi ka väljapool oma maja.

·         Meie õpetajad andsid välja peresid toetava materjali „Hea päeva algus", mis sai ka veebis äärmiselt populaarseks abimaterjaliks peredele.

·         Kolm erialaõpetajat on lisaks omandanud ka (muusika-, kunsti- ja liikumise) teraapia eriala ja kasutavad igapäevaselt neid võtteid.

·         Meil on eripedagoog/logopeed ja töötav tugisüsteem toetamaks igat erivajadust.

·         Toimib personali ja perede ühine koolitussüsteem toetamaks laste kasvamist

·         Vanemate hinnang toetavate tegevuste kohta on 4,8 palli (5 palli süsteemis)

Kõik eelpool nimetatud tegevused mõjutavad Rannamõisa Lasteaia 140 lapse ja perede arusaamu, suhtumisi ja teadmisi. Läbi laste koju jõudnud teadmised on muutnud perede söögiharjumusi, pannud neid aktiivsemalt liikuma ja liikumist armastama, õpetanud nii lapsi kui vanemaid oma emotsioone juhtima.

Kõige toredam on see, et tunnetame oma vanemate toetust ja ühiste väärtuste jagamist IGA PÄEV.