PERSONAL
 
Direktor Margit Toomlaid
Telefon 6032350
e-post margit@rannamoisa.edu.ee
Majandusjuhataja Urve Annask
Telefon/faks 6032351
e-post majandus@rannamoisa.edu.ee
Juhiabi Ragne Vesi    
e-post ragne.vesi@rannamoisa.edu.ee
Muusikaõpetajad Katre Jaani, Mai Kaur
e-post

muusik@rannamoisa.edu.ee ; info@maimusic.ee

Liikumisõpetaja
Kai Randrüüt
e-post

kairandr@gmail.com

Eripedagoog/logopeed
Sirle Kaljend

e-post

logopeed@rannamoisa.edu.ee

Peakokk

Lea Vällik

Telefon

6032352

e-post

lea.vallik@gmail.com

Kokad Heidi Sander, Silva Kivisild