PÄEVAKAVA
 
07:00-07:30 laste vastuvõtt valverühmas
07:30 laste vastuvõtt oma rühmas, vabategevus rühmas
08:30 hommikusöök
09:00-11:00 planeeritud õppe- ja kasvatustegevus toas ja õues
11:00-12:15 vabategevus, liikumismängud, tegevused õues
12.15 lõunasöök noorematel lastel
12:30 lõunasöök vanematel lastel
13:00-15:00 puhkepaus
15:00-15:45 vabategevus, planeeritud õppe- ja kasvatustegevus
15:45 õhtuoode
16:15-18:00 individuaalne töö, vabategevus toas või õues,
   koju minek.

18:00-18:30     valverühm