Muusika on üks mõjuv vahend, mille abil on võimalik lapse elumaailmale alus luua ja seda  avardada. Muusika võimaldab suhtlemist kaasalastega muusikalis-mängulistes tegevustes (laul ja hääl, pillimäng, laulumäng, loovliikumine). Muusika aitab õppida kuulama, märkama ja  arvestama kaaslastega. Õpetab kannatlikkust ja mõistmist.

Muusika on delikaatne vahend mina (identiteedi) otsingutel. Muusika võimaldab ka eneseteadvust ja enesekindlust toetada. Avastada ja avardada empaatiavõimet. Kogeda erinevaid elamusi ja tundeid.

Väärtustame aktiivset kuulamisoskust, mis on kogu õpiprotsessi ja sotsiaalsete oskuste alus. Seetõttu lapse mitmekülgseks arenguks  tingimuste loomisel peame oluliseks toetada seda  erinevate muusika - ja haridusprojektidega, erinevate integreeritud tegevustega.

Traditsiooniks on saanud haridusprojektid koostöös Eesti Kontserdiga, teater Estoniaga , Pärimusmuusika Keskusega. Oleme teinud pillimängu ja valmistamise töötubasid, külastanud muusikateatrit tutvumaks sealsete ametite saladustega. See mängumaa on lõputu ja nendest kogemustest sünnivad elamused, mida alati sõnadesse panna ei saa, kuid need paistavad välja toimimisviisist ja käitumisest.

See on oluline tasakaalustatud inimese kasvamiseks. Kui see sünnib mõistmises ja koostöös: vanem - õpetaja – laps, siis nii  loomegi parimad kasvutingimused, mille üheks vahendiks on muusika.

 Elin Ots