LIIKUMISTEGEVUSED ÕUES

Eelisarendatavad alad on:  orienteerumine, suusatamine ja matkamine nii jalgsi, keppidega, suuskadega kui ratastega.

Vajadusel kasutame  oma ala meistreid nõustamisel: Maarit Vaikmaa (kepikõnd), Siiri ja Paul Poopuu (orienteerumine) ning Pille Kriisa (eripedagoogika/ "müramisõpetus") ja tegevuste regulaarsel läbi viimisel: Monika Suursalu (suusatreener).

Lasteaed on näidisrühmadega baasiks  EOK Ühendus SPORT KÖIGILE koolituste sarjale "Lasteaia õpetajalt õpetajale".

Õpetaja Kai Randrüüt