22.11.21

KOHATASU

 


"Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 

Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2020. aastal 116,8 €);
  • kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2020. aastal 87,6 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2020. aastal 58,4 €).
  • kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald