KAS SA TEAD, ET

65 % TÄNA ALGKOOLIS ÕPPIVATEST LASTEST ASUVAD TÄISKASVANUTENA TÖÖLE AMETIPOSTIDELE, MIDA TÄNA VEEL EI EKSISTEERI. Tõenäoliselt on need tehnoloogia valdkonna ametid, mis eeldavad oskust analüüsida, kriitiliselt infot lugeda, struktuurselt mõelda, oskust disainida, suutlikkus ennast juhtides teha koostööd

"Carl Jung tutvustas kunstnik-teadlase arhetüüpi ning Albert Einstein leidis, et teadus ja kunst pärinevad samast müstilisest kogemusest. Nimetatud mõtted peegeldavad pikaajalist ajaloolist seisukohta, et need kaks valdkonda on loomulikul viisil ühendatud. Seega paigutub täht A, mis tähistab ingliskeelset sõna Arts (kunst) rõõmsalt akronüümi STEM (mis moodustub ingliskeelsetest sõnadest Science, Technology, Engineering ja Mathematics ehk teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika). Kokku tuleb STEAM: moodne valdkonnaülene lähenemisviis õppimisele ja innovatsioonile, mida saab hakata juba lasteaias rakendama."

Õppe sisu põhineb kolmele uuele lähenemisviisile:

  1. kunst-muuseumis tegevused;
  2. legorobotite kasutamine;
  3. kõigi nende tegevuste kombineerimine STEAM-ainetes.

 

Mida ja kuidas meie siin, Rannamõisa Lasteaias, teeme, et STEAM oskused juba lasteaias huvi ärataksid

TEADUS.

Laste juhitud õppepäeval on „labor" see koht, kus saab teha esimesi keemia „katseid". Lihtne veesein annab aimu füüsika põhitõdedest. Igakevadine taimekasvatus õpetab leidma seoseid oma tegevuse ja selle tulemuse vahel,

TEHNOLOOGIA

Legorobotid ja kõikvõimalikud IT vahendid õppetegevuses ei ole ainult huvi äratamiseks ja põnevuseks vaid siin on otsene seos õpioskustega

Laste kasutuses on :

Blue - Bot põrandarobot
ja käsulugeja, Ozobot, Dash ja Dot Robot, Sphero robotpall, Bee-Bot, WeDo 9585, WeDo 9580, Lego Education , MoreToMath 1-2, Learn ToLearn, Boost

Oodatavad oskused on:

oskus töötada meeskonnaliikmena

oskus leida erinevaid lahendus

oskus mõista lihtsamaid tööjuhiseid, skeeme, jooniseid, programme

oskus programmeerida

mõtlemis- ja probleemi-lahendusoskuste ning püsivuse arendamine

reeglitest arusaamine

seadmete kasutamine nii individuaalselt kui ka meeskonnas

oskus juhiste järgi seadmeid kokku panna

julgus eristuda oma loomingus

enesekindluse ja positiivse enesehinnangu arendamine

INSENEERIA

Puutöö, mida lapsed saavad lasteaias kolmes erinevas kohas teha, nii õues kui toas, õpetab leiutama, projekteerima, disainima. Julgustab katsetama ja õpetab kannatlikkust, kui valmis ehitatud lennuki peab ümber ehitama, sest tiivad „ei kanna"

 KUNST

Loovus ja fantaasia

Ei ole „õiget" ega „valet", ei ole „ilusat" ega „koledat". On lapse seisukoht ning nägemus ja julgus ning oskus seda teostada. Lendav auto, teadlase kostüümi disain, funktsionaalne kast roboti puhkeajaks …. Teemasid on palju ja lahendusi veel rohkem

MATEMAATIKA -Teaduste kuningas.

Matemaatika õppimiseks kasutame Saksamaal väljatöötatud „Arvumaa" metoodikat ja vahendeid, mille tulemuslikkust on Heidelbergi Ülikool teadusuuringutega kinnitanud. 

numberland.net/eesti/index_eesti.html

Male ja mõttemängud. 

"Ungari meister, cn matemaatikaprofessor. Suur, kõhetu, peaaegu askeetlikult mõjuv kombinatsioonikunstnik taotleb sidet male ja matemaatika vahel. Ta usub, et teadmised males täiendavad ka matemaatilisi teadmisi ja ümberpöördult. Tema arvamuse kohaselt on malemängus hädavajaline loogiline-objektiivne mõtlemisviis, analoogiline ühe kindralstaabi liikme vaimsele tööle: mõlemis nõutakse strateegia ja taktika täielikku valitsemist."

Malet saavad meie lapsed õppida Maleakadeemia treenerite juhendamisel

Orienteerumine on liikumisõpetuse igapäevane osa. Kaartidega, skeemidega, piltidega… Lasteaia õuel, metsas, mere ääres…. Üksi, sõbraga, perega. Selgeks saab orienteerumine ajas ja ruumis, matemaatilised tingmärgid, joonise lugemise oskus.

Huvitavat, lõbusat ja arendavat uut õppeaastat