3.10.17

VÄÄRTUSED

 

RANNAMÕISA LASTEAIA TÖÖTAJATENA ...      

                               ..... oleme avatud ja ausad oma mõtetes , tegudes ja suhtes                       

                               ..... võtame "vigu" kui võimalust areneda

                               ..... arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine

                                     kokkulepetest, reeglitest ja tähtaegadsest

                               ..... suudame töötada maksimaalselt panustades ja ennast säästes

                                                                                                                    - VABADUS VASTUTADA

 

                              ..... on meie ennast ja teisi austav käitumine eeskujuks                             

                                    lastele, peredele ja kolleegidele

                              ..... kuulates kuuleme ja vaadates näeme, järelikult mõistame,

                                    et erisus on väärtus ja võimalus

                              ..... toetume laste arengutingimuste loomisel täielikult

                                    täiuslikule meeskonnatööle

                                                                                                                - KASVATUS KUI KULTUUR

 

                            ..... anname oma innukuse ja rõõmu igast päevast                                      

                                  edasi lastele, peredele ja kolleegidele

                            ..... suhtume kasvamisse ja õppimisse kui loovasse,

                                  arenevasse ja arengut pakkuvasse protsessi

                                                                                                                    - KASVATUS KUI KUNST

Toimetaja: MARGIT TOOMLAID