MUUSEUMIPEDAGOOGIKA: KUMU, Kadrioru Kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Rocca al Mare Vabaõhumuuseum

Muuseumitunnid on arendavaks jätkuks lasteaia tegevustele. Muuseumis on lapsed reaalses keskkonnas / maailmas, kus on võimalus kinnistada oma varasemaid teadmisi ja oskusi ning saada uusi emotsioone ja ka suhelda.

KUMU ja Kadrioru Kunstimuuseum pakuvad lastele kunsti uurimiseks, selle üle arutlemiseks ning iseseisvaks kunsti tegemiseks eripalgelisi interaktiivseid tegevusi, kus lapsi suunatakse kunstipärandeid avastama, teadmisi omandama ja seejärel nähtu põhjal ise kunsti looma. Kaheksast osast koosnev sari KUMU-s  juhib lapsi sammhaaval valitud lugude, teemade ja tähtsamate autorite kaudu märkamatult ja lastepäraselt  kunsti juurde ning õpetab neile tähelepanelikkust ja süvenemisoskust. Kadrioru Kunstimuuseumis on muuseumitundides kunsti avastamiseks palju erilaadseid nuputamismänge ja lahendamist vajavaid lugusid. Näitusesaalides leitakse küsimustele vastuseid. Eesti Kunstimuuseumi uurimuslik kogemus kinnitab just sarjatundide erilist kasu lapse arengule, mille tulemusi ei pruugi märgata kohe, kuid mis avalduvad järk-järgult koolis õpingute käigus ja igapäeva elus.

Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi tegevused toetavad eelkõige pärimuslikkust. Olemine ajas sees, tunnetamine kõigi meeltega ja aktiivne tegemine, see annab lisaks teadmiste kinnistamisele ka vahetu elamuse.

Teatri – ja Muusikamuuseumi pakutavd haridusprojektid on toeks ja väljundiks muusikaharidusele