KUNSTITERAAPIA

Mis on kunstiteraapia? Kunstiteraapia on kunstilise tegevuse kasutamine kunstiterapeudi juuresolekul turvalises keskkonnas oma potentsiaali (teatud oskuste, suhtlemise, emotsioonide tasakaalustamise) tõstmiseks või teraapilistel eesmärkidel. Kunstiteraapias, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstivorm.

Kes võib tegeleda kunstiteraapiaga? Kunstiteraapiast võivad kasu saada igas vanuses inimesed, kaasa arvatud lapsed. Laps võib kunstiteraapias käia üksi või koos vanemaga.Kunstiteraapia on suureks abiks enese väljendamisel eriti laste puhul, sest laps ei oska veel ennast täiskasvanutega samaväärselt väljendada.

Millist kasu võib laps kunstiteraapiast saada? Kunstiteraapia aitab toetada lapse arengut mitmesugustes valdkondades:

 • taju, mälu, mõtlemine ja muud kognitiivsed oskused
 • suhtlemine, koostöö ja muud sotsiaalsed oskused
 • emotsioonide tasakaalustamine

Kunstiteraapiaga saab suunata lapse probleemse käitumisega seotud aspekte:

 • rahutu ja vähese tähelepanuga laps
 • arg ja liiga tagasihoidlik laps
 • agressiivne laps, kes näiteks lööb teisi
 • muud probleemsed tähelepanekud, mida vanemad või õpetaja soovivad lapse osas parandada

Kunstiteraapia annab lapsele positiivseid kogemusi:

 • laps kogeb eduelamust ja rõõmu
 • laps õpib oma probleeme lahendama ja kogemusi mõtestama ning hirmudest vabanema
 • kunstiteraapia arendab loovust ja toetab iseseisvumist
 • kunstiteraapia õpetab keskenduma ja tähelepanelik olema

Teraapiaruumis kogetud muutused ja avastused kanduvad tavaliselt üle pärisellu, mis aitab lapsel edaspidi paremini toime tulla.

Mida väljendab kunstiteraapias tehtud kunstitöö? Kunstiteraapias tehtud kunstitöö kannab endas sõnumit lapse tegelikust olukorrast, väljendades lapse tundeid, mõtteid, soove, läbielamisi, unistusi, jm.

Millised on minu kogemused ja tööpõhimõtted? Kunstiga tegelemine on minu suur kirg. Mul on olnud suur õnn siduda oma varasemad kunstiõpingud (MA 1986 Tallina Pedagoogiline Instituut) kunstiteraapia õpingutega (MSc 2010 Tallinna Ülikool). Kunstiteraapiaid olen rakendanud töös noortega Tallinna Lastehaiglas Psühhiaatria osakonnas (2009-2010) ning noorte ja vanuritega MTK-s aastatel 2007-2009. Nelja lapse emana mõistan vanemate muret ja soovi anda oma lapsele parim. Töös lastega pean väga oluliseks tihedat koostööd lapsevanematega.

Kes soovib oma lapsele pakkuda individuaalseid kunstiteraapia seansse võtke palun ühendust

Kunstiterapeut Anne Vaino

mob 5179289

anne.vaino@gmail.com

http://www.loovteraapiad.ee/