23.04.20

KOHATASU

 


"Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 

Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2018 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2019. aastal 108 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2018 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2019. aastal 81 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2019. aastal 54 €).