EESMÄRGID 2017/2018

"VÄÄRTUSTAN ENNAST, VÄÄRTUSTAN SIND JA NII MOODUSTUB  SÕBRARING"

·         LASTEAIA PÄEVASTRUKTUUR, KASVATUS-JA ÕPPEPROTSESSI ÜLESEHITUS TAGAB MEIE ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEVA MITMEKÜLGSE  ARENGU

 

·         MEIE LOODUD KESKKOND TAGAB LASTE VAIMSE, EMOTSIONAALSE  JA FÜÜSILISE TERVISE TASAKAALUSTATUD ARENGU

 

·         SÜVENDATULT TEGELEMINE KESKKONNAHARIDUSEGA ANNAB LASTELE OSKUSE MÄRGATA JA TÄIUSTADA END ÜMBRITSEVAT KESKKONDA

 

 

TULEMUSED

TEGEVUSED

VAHENDID
VÕIMALUSED

ÕUE KESKKOND PAKUB ERINEVAID VÕIMALUSI AKTIIVSEKS TEGEVUSEKS

vahetame välja kaks suurt ronilat; lisame uue suurema mangumaja, rekonstrueerime vanad mängumajad loovmängu keskusteks

 

ROHELISE KOOLI PROGRAMMIGA LIITUMINE RIKASTAB LOODUS- JA KESKKONNA HARIDUSE ÕPPIMIS JA TÄIUSTAB FÜÜSILIST KESKKONDA

loome Rohelise Kooli töörühmad (personal, lapsed, vanemad), kes koordineerivad lasteaia keskkonna alast tegevust, keskkonna ülevaatuse läbiviimist ja tegevuskava koostamist ning elluviimist

TEGEVUSED
LASTEGA

LAPSED ON JULGED TEGUTSEJAD, OTSUSTUSVÕIMELISED JA KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA

üks päev nädalas on lastel vabade valikute päev mil nad ise otsustavad mida ja kus nad õpivad;
lastele esmaabi ja elustamise koolitus

 

LASTEL ON SOOV AKTIIVSELT LIIKUDA

pakutavad liikumise tegevused on põnevad ja mitmekülgsed: jalgratta-, suusa-jalgsimatkad, suusatamise algõpe, kepikõnd, orienteerumine…;
õueõppe igapäevane rakendamine;
üks planeeritud liikumistegevus nädalas viiakse läbi õues

 

KOGU LASTEAIA ÕHUSTIK ON RAHULIK,
VAIMSELT STABIILNE

"vaikuse minutite" harjutused on igapäevane rutiin;
planeeritud tegevuskava on oluliselt lühem;
päeva osad on integreeritud ja sujuvad võimaldades rohkem katkematut mänguaega
üks päev nädalas on lastel nn "Vabade valikute päev"

 

EESTI VABARIIGI 100 SÜNNIPÄEVAKS KINGIB RANNAMÕISA LASTEAIA IGA LAPS ÜHE ENDALE SELGEKS ÕPITUD ELULISELT OLULISE OSKUSEosaoskuste põhine õpe

TEGEVUSED
PERSONALIGA

KOGU PERSONAL MÕISTAB ÜHESELT ISIKLIKU EESKUJU TÄHTSUST JA KÄITUB VASTAVALT SELLELE

järgime igapäevases kasvatus-ja õppetegevustes meie ühiseid väärtusi

 

PERSONAL OMAB VASTUTUST JA MOTIVATSIOONI OMA TÖÖS

igal personali liikmel on võimalus soovi korral anda panus arendusmeeskonna töös:TEL, erivajaduse toetamine, "rosin " ürituse korraldamine;
igal töötajal on võimalus saada tööd motiveerivat koolitust

 

PERSONAL SÄILITAB TÖÖJÕU-ja RÕÕMU

toimivad sobivad töögraafikud;
toimib 1+2 tööstruktuur
jätkuvalt on võimalus kasutada ujulat;
toimib elektrooniline tööhaldus-
keskus ELIIS
taas viime läbi ühiseid koolitusi  vanematega, rakendame kogemusvahetuse põhimõttel ülesehitatud õppepäevi

TEGEVUSED
 PEREDEGA

VANEMAD ON TEADLIKUD JA JAGAVAD LASTEAIA ÜHISEID VÄÄRTUSI

VANEMAD TEADVUSTAVAD JA TÄHTSUSTAVAD KASVATUS-JA
ÕPIPROTSESSI

viime läbi ühise vestlusringi kus jagame oma väärtusi ja kasvatuse põhimõtteid

 

 

kaasame pered lasteaia igapäeva
ellu:

1.isadepäev (nov)

2.lahtiste uste päev (veebr)

3.orienteerumine (mai)

4.ühised koolitused

5.hoolekogu tegevus

6.sünnipäevakuul läbiviidavad arenguvestlused